Get Adobe Flash player

Mašinstvo i obrada metala

IV Mašinstvo i obrada metala

18. Obrađivači metala

10.18.01 Manipulant u obradi metala
20.18.00 Pomoćni - priučeni obrađivač metala
20.18.01 Poslužilac podešenih strugova
20.18.02 Poslužilac podešenih glodalica
20.18.03 Poslužilac podešenih bušilica
20.18.04 Poslužilac podešenih rendisaljki
20.18.05 Poslužilac podešenih brusilica
20.18.06 Poslužilac podešenih oštrilica alata
20.18.07 Poslužilac uređaja za obradu metala peskarenjem
20.18.08 Pomoćnik gravera
20.18.09 Metalopolirac
20.18.11 Mašinski sekač - krojač metala
20.18.12 Brusač - sekač metala
20.18.13 Pomoćnik bravara
20.18.14 Pomoćnik brodobravara
20.18.15 Pomoćnik limara
20.18.16 Pomoćnik autolimara
20.18.17 Pomoćnik aviolimara
20.18.18 Pomoćnik brodolimara
20.18.21 Poslužilac mašina za izradu reznog alata
20.18.25 Pomoćnik izdavaoca alata
20.18.31 Pomoćnik kovača
20.18.32 Pomoćnik metalopresera
20.18.35 Poslužilac uređaja za elektrozavarivanje
20.18.36 Poslužilac uređaja za zavarivanje i rezanje gasom
20.18.38 Lemilac
20.18.43 Izrađivač sitne metalne galanterije
20.18.45 Pomoćnik zlatara
20.18.46 Pomoćnik srebrara - filigraniste
20.18.48 Izrađivač žičanih mreža i tkanina
20.18.49 Potkivač
30.18.00 Obrađivač metala
30.18.01 Metalostrugar
30.18.02 Metaloglodač
30.18.03 Metalobušač
30.18.04 Metalorendisač
30.18.05 Metalobrusač
30.18.06 Oštrač alata
30.18.08 Graver
30.18.13 Bravar
30.18.14 Brodobravar
30.18.15 Limar
30.18.16 Autolimar
30.18.17 Aviolimar
30.18.18 Brodolimar
30.18.21 Rukovalac mašina za izradu reznog alata
30.18.25 Izdavalac alata
30.18.31 Kovač
30.18.32 Metalopreser
30.18.35 Elektrozavarivač
30.18.36 Zavarivač - rezač gasom
30.18.41 Puškar
30.18.42 Kotlar - kazandžija
30.18.43 Izrađivač metalnih zanatskih proizvoda
30.18.45 Zlatar - draguljar
30.18.46 Srebrar - filigranista
30.18.48 Metalopletač
30.18.51 Obrađivač metala na mašinama sa numeričkim upravljanjem
40.18.00 Mašinski tehničar - kontrolor kvaliteta
40.18.01 Univerzalni metalostrugar
40.18.02 Univerzalni metaloglodač
40.18.03 Univerzalni metalobušač
40.18.05 Univerzalni metalobrusač
40.18.06 Univerzalni oštrač alata
40.18.13 Univerzalni bravar
40.18.15 Univerzalni limar
40.18.16 Univerzalni autolimar
40.18.17 Univerzalni aviolimar
40.18.20 Alatničar
40.18.26 Metalomodelar
40.18.31 Univerzalni kovač
40.18.37 Univerzalni zavarivač
40.18.51 Tehničar obrade metala na mašinama sa numeričkim upravljanjem
40.18.52 Tehničar mašinske robotike i fleksibilne automatike
40.18.53 Tehničar - tehnolog izrade metalnih ortopedskih pomagala
40.18.55 Tehničar - kontrolor mašinskih materijala
40.18.60 Tehničar - konstruktor alata i pribora
40.18.71 Tehničar - tehnolog obrade metala rezanjem
40.18.72 Tehničar - tehnolog obrade metala deformisanjem i odvajanjem
40.18.73 Tehničar - tehnolog zavarivanja
40.18.74 Tehničar planer obrade metala
50.18.00 Obrađivač metala - specijalista
50.18.01 Metalostrugar - specijalista
50.18.02 Metaloglodač - specijalista
50.18.03 Metalobušač - specijalista
50.18.04 Metalorendisač - specijalista
50.18.05 Metalobrusač - specijalista
50.18.06 Oštrač alata - specijalista
50.18.08 Graver - specijalista
50.18.10 Podešavač mašina za obradu metala rezanjem
50.18.13 Bravar - specijalista
50.18.14 Brodobravar - specijalista
50.18.15 Limar - specijalista
50.18.16 Autolimar - specijalista
50.18.17 Aviolimar - specijalista
50.18.21 Alatničar za rezne alate - specijalista
50.18.22 Alatničar za stezne pribore - specijalista
50.18.23 Alatničar za alate u obradi deformisanjem, odvajanjem i livenjem - specijalista
50.18.24 Alatničar za merne i kontrolne pribore - specijalista
50.18.26 Metalomodelar - specijalista
50.18.31 Kovač - specijalista
50.18.32 Metalopreser - specijalista
50.18.33 Podešavač mašina za obradu metala deformisanjem i odvajanjem
50.18.35 Elektrozavarivač - specijalista
50.18.36 Zavarivač gasom - specijalista
50.18.41 Puškar - specijalista
50.18.42 Kotlar-kazandžija - specijalista
50.18.43 Izrađivač metalnih zanatskih proizvoda - specijalista
50.18.45 Zlatar-draguljar - specijalista
50.18.46 Filigranista - specijalista
50.18.51 Obrađivač metala na mašinama sa numeričkim upravljanjem - specijalista
50.18.55 Tehničar - kontrolor kvaliteta mašinskih materijala - specijalista
61.18.00 Mašinski inženjer
61.18.60 Operativni konstruktor alata i pribora
61.18.70 Operativni tehnolog obrade metala
61.18.74 Operativni tehnolog normiranja obrade metala
61.18.75 Operativni planer obrade metala
61.18.76 Operativni tehnolog kontrole kvaliteta obrade metala
62.18.61 Operativni konstruktor za rezne alate - specijalista
62.18.62 Operativni konstruktor za stezni pribor - specijalista
62.18.63 Operativni konstruktor za alate u obradi deformisanjem, odvajanjem i livenjem - specijalista
62.18.66 Operativni konstruktor za merne i kontrolne pribore - specijalista
62.18.71 Operativni tehnolog za obradu metala rezanjem - specijalista
62.18.72 Operativni tehnolog za obradu metala deformisanjem i odvajanjem - specijalista
62.18.73 Operativni tehnolog za zavarivanje - specijalista
71.18.00 Diplomirani mašinski inženjer
71.18.60 Konstruktor alata i pribora
71.18.70 Tehnolog obrade metala
71.18.75 Planer obrade metala
71.18.76 Tehnolog kontrole kvaliteta obrade metala
71.18.91 Organizator metaloprerađivačkog poslovanja
72.18.00 Magistar mašinstva (za obradu metala)
72.18.61 Konstruktor za rezne alate - specijalista
72.18.62 Konstruktor za stezni pribor - specijalista
72.18.63 Konstruktor za alate u obradi deformisanjem, odvajanjem i livenjem - specijalista
72.18.66 Konstruktor za merne i kontrolne pribore - specijalista
72.18.71 Tehnolog za obradu metala rezanjem - specijalista
72.18.72 Tehnolog za obradu metala deformisanjem i odvajanjem - specijalista
72.18.73 Tehnolog za zavarivanje - specijalista
72.18.81 Istraživač tehnologije obrade metala
80.18.00 Doktor mašinstva (za obradu metala)
80.18.81 Naučni istraživač tehnologije obrade metala
80.18.91 Organizator metaloprerađivačkog poslovnog sistema

19. Monteri i instalateri u mašinstvu

10.19.01 Montersko - instalaterski manipulant
20.19.00 Pomoćni - priučeni monter - instalater
20.19.03 Pomoćnik brodotrasera
20.19.04 Pomoćnik brodoskelara
20.19.05 Pomoćnik brodomontera
20.19.06 Pomoćnik montera brodskih mašina
20.19.07 Pomoćnik montera cevovoda
20.19.13 Pomoćnik montera metalnih konstrukcija
20.19.18 Pomoćnik montera metalnih proizvoda široke potrošnje
20.19.21 Pomoćnik mašinskog montera
20.19.41 Pomoćnik montera birotehničkih mašina
20.19.43 Pomoćnik montera mašina za šivenje
20.19.44 Pomoćnik montera uređaja hidraulike i pneumatike
20.19.46 Pomoćnik montera opreme za merenje i kontrolu
20.19.47 Pomoćnik montera časovnika
20.19.48 Sastavljač kotrljajućih ležaja
20.19.49 Sastavljač kliznih zatvarača
20.19.63 Pomoćnik montera gasoenergetskih postrojenja
20.19.71 Pomoćnik mašinskog instalatera
20.19.72 Pomoćnik vodoinstalatera
20.19.73 Pomoćnik instalatera grejanja
20.19.74 Pomoćnik instalatera klimatizacije
30.19.00 Monter - instalater
30.19.03 Brodotraser elemenata
30.19.04 Brodoskelar
30.19.05 Brodomonter
30.19.06 Monter brodskih mašina
30.19.07 Monter cevovoda
30.19.08 Monter - ronilac
30.19.13 Monter metalnih konstrukcija
30.19.18 Monter metalnih proizvoda široke potrošnje
30.19.21 Mašinski monter
30.19.22 Monter alatnih mašina
30.19.23 Monter građevinskih i rudarskih mašina
30.19.25 Monter poljoprivrednih mašina
30.19.26 Monter liftova i žičara
30.19.31 Monter procesnih mašina i postrojenja
30.19.41 Monter birotehničkih mašina
30.19.43 Monter mašina za šivenje
30.19.44 Monter uređaja hidraulike i pneumatike
30.19.46 Monter opreme za merenje i kontrolu
30.19.47 Monter časovnika
30.19.48 Monter kotrljajućih ležaja
30.19.51 Monter drumskih vozila
30.19.53 Monter šinskih vozila
30.19.55 Monter motora sa unutrašnjim sagorevanjem
30.19.56 Monter aviomotora
30.19.61 Monter termoenergetskih postrojenja
30.19.63 Monter gasoenergetskih i pneumoenergetskih postrojenja
30.19.65 Monter hidroenergetskih postrojenja
30.19.71 Mašinski instalater
30.19.72 Vodoinstalater
30.19.73 Instalater grejanja
30.19.74 Instalater klimatizacije
40.19.00 Mašinski tehničar za brodogradnju i metalne konstrukcije
40.19.01 Tehničar - konstruktor plovila
40.19.03 Brodotraser
40.19.05 Tehničar - tehnolog gradnje plovila
40.19.11 Tehničar - konstruktor metalnih konstrukcija
40.19.13 Tehničar - tehnolog izrade metalnih konstrukcija
40.19.15 Tehničar - konstruktor metalnih proizvoda široke potrošnje
40.19.18 Tehničar - tehnolog izrade metalnih proizvoda široke potrošnje
40.19.21 Univerzalni mašinski monter
40.19.71 Univerzalni mašinski instalater
50.19.00 Monter-instalater - specijalista
50.19.03 Brodotraser - specijalista
50.19.05 Brodomonter - specijalista
50.19.06 Monter brodskih mašina - specijalista
50.19.07 Monter cevovoda - specijalista
50.19.08 Monter - ronilac - specijalista
50.19.13 Monter metalnih konstrukcija - specijalista
50.19.26 Monter liftova i žičara - specijalista
50.19.48 Monter kotrljajućih ležaja - specijalista
50.19.61 Monter termoenergetskih postrojenja - specijalista
50.19.63 Monter gasoenergetskih i pneumoenergetskih postrojenja - specijalista
50.19.65 Monter hidroenergetskih postrojenja - specijalista
50.19.72 Vodoinstalater - specijalista
50.19.73 Instalater grejanja - specijalista
50.19.74 Instalater klimatizacije - specijalista
61.19.00 Mašinski inženjer za brodogradnju i metalne konstrukcije
61.19.01 Operativni konstruktor plovila
61.19.05 Operativni tehnolog gradnje plovila
61.19.11 Operativni konstruktor metalnih konstrukcija
61.19.13 Operativni tehnolog izrade metalnih konstrukcija
61.19.15 Operativni konstruktor metalnih proizvoda široke potrošnje
61.19.18 Operativni tehnolog izrade metalnih proizvoda široke potrošnje
62.19.01 Operativni konstruktor plovila - specijalista
62.19.11 Operativni konstruktor metalnih konstrukcija - specijalista
62.19.15 Operativni konstruktor metalnih proizvoda široke potrošnje - specijalista
71.19.00 Diplomirani mašinski inženjer za brodogradnju i metalne konstrukcije
71.19.01 Konstruktor plovila
71.19.05 Tehnolog gradnje plovila
71.19.11 Konstruktor metalnih konstrukcija
71.19.13 Tehnolog izrade metalnih konstrukcija
71.19.15 Konstruktor metalnih proizvoda široke potrošnje
71.19.18 Tehnolog izrade metalnih proizvoda široke potrošnje
71.19.91 Organizator brodograđevinskog poslovanja
71.19.92 Organizator montersko - instalaterskog poslovanja
72.19.00 Magistar mašinstva za brodogradnju i metalne konstrukcije
72.19.01 Projektant specijalista za trup plovila
72.19.02 Projektant specijalista za opremu plovila
72.19.11 Projektant metalnih konstrukcija - specijalista
72.19.81 Istraživač brodogradnje
72.19.82 Istraživač metalnih konstrukcija
80.19.00 Doktor mašinstva za brodogradnju i metalne konstrukcije
80.19.81 Naučni istraživač brodogradnje
80.19.82 Naučni istraživač metalnih konstrukcija
80.19.91 Organizator brodograđevinskog poslovnog sistema

20. Mašinski konstruktori i projektanti

20.20.01 Pomoćni tehnički crtač
30.20.01 Mašinski tehnički crtač
40.20.00 Mašinski tehničar - konstruktor
40.20.01 Tehničar konstruisanja mašinskih elemenata
61.20.00 Mašinski inženjer - konstruktor
61.20.01 Operativni konstruktor mašinskih elemenata
61.20.05 Operativni konstruktor alatnih mašina
61.20.10 Operativni konstruktor brodskih mašina i uređaja
61.20.15 Operativni konstruktor motora sa unutrašnjim sagorevanjem
61.20.20 Operativni konstruktor drumskih vozila
61.20.24 Operativni konstruktor motocikala i bicikala
61.20.25 Operativni konstruktor šinskih vozila
61.20.30 Operativni konstruktor vazduhoplova
61.20.35 Operativni konstruktor mašinske mehanizacije
61.20.40 Operativni konstruktor procesnih mašina i postrojenja
61.20.50 Operativni konstruktor mašina i uređaja precizne tehnike
61.20.54 Operativni konstruktor mašina za šivenje
61.20.56 Operativni konstruktor uređaja hidraulike i pneumatike
61.20.61 Operativni konstruktor termoenergetskih postrojenja
61.20.63 Operativni konstruktor gasoenergetskih i pneumoenergetskih postrojenja
61.20.67 Operativni konstruktor hidroenergetskih postrojenja
61.20.71 Operativni konstruktor termotehničkih postrojenja
61.20.73 Operativni konstruktor rashladnih uređaja
61.20.75 Operativni konstruktor hidrotehničkih postrojenja
62.20.05 Operativni konstruktor alatnih mašina - specijalista
62.20.10 Operativni konstruktor brodskih mašina i uređaja - specijalista
62.20.15 Operativni konstruktor motora sa unutrašnjim sagorevanjem - specijalista
62.20.20 Operativni konstruktor drumskih vozila - specijalista
62.20.25 Operativni konstruktor šinskih vozila - specijalista
62.20.30 Operativni konstruktor vazduhoplova - specijalista
62.20.35 Operativni konstruktor za građevinsku mehanizaciju - specijalista
62.20.36 Operativni konstruktor za rudarsku mehanizaciju - specijalista
62.20.37 Operativni konstruktor za poljoprivrednu mehanizaciju - specijalista
62.20.38 Operativni konstruktor za kranove i dizalice - specijalista
62.20.39 Operativni konstruktor za industrijsku mehanizaciju, liftove i žičare - specijalista
62.20.41 Operativni konstruktor za tekstilne mašine - specijalista
62.20.42 Operativni konstruktor za postrojenja prehrambene proizvodnje - specijalista
62.20.47 Operativni konstruktor za postrojenja hemijske proizvodnje - specijalista
62.20.49 Operativni konstruktor za metalurška postrojenja - specijalista
62.20.50 Operativni konstruktor mašina i uređaja precizne tehnike - specijalista
62.20.56 Operativni konstruktor uređaja hidraulike i pneumatike - specijalista
62.20.61 Operativni konstruktor termoenergetskih postrojenja - specijalista
62.20.63 Operativni konstruktor gasoenergetskih i pneumoenergetskih postrojenja - specijalista
62.20.67 Operativni konstruktor hidroenergetskih postrojenja - specijalista
62.20.71 Operativni konstruktor termotehničkih postrojenja - specijalista
62.20.73 Operativni konstruktor rashladnih uređaja - specijalista
62.20.75 Operativni konstruktor hidrotehničkih postrojenja - specijalista
71.20.00 Diplomirani mašinski inženjer - konstruktor
71.20.05 Konstruktor alatnih mašina
71.20.10 Konstruktor brodskih mašina i uređaja
71.20.15 Konstruktor motora sa unutrašnjim sagorevanjem
71.20.20 Konstruktor drumskih vozila
71.20.24 Konstruktor motocikala i bicikala
71.20.25 Konstruktor šinskih vozila
71.20.30 Konstruktor vazduhoplova
71.20.35 Konstruktor mašinske mehanizacije
71.20.40 Konstruktor procesnih mašina i postrojenja
71.20.50 Konstruktor mašina i uređaja precizne tehnike
71.20.54 Konstruktor mašina za šivenje
71.20.55 Konstruktor uređaja mašinske automatike
71.20.56 Konstruktor uređaja hidraulike i pneumatike
71.20.61 Konstruktor termoenergetskih postrojenja71.20.63 Konstruktor gasoenergetskih i pneumoenergetskih postrojenja
71.20.67 Konstruktor hidroenergetskih postrojenja
71.20.71 Konstruktor termotehničkih postrojenja
71.20.73 Konstruktor rashladnih uređaja
71.20.75 Konstruktor hidrotehničkih postrojenja
71.20.91 Organizator poslovanja mašinskog konstruisanja i projektovanja
72.20.00 Magistar tehničkih nauka za mašinske konstrukcije
72.20.06 Projektant za alatne mašine u obradi rezanjem - specijalista
72.20.07 Projektant za alatne mašine u obradi deformisanjem i odvajanjem - specijalista
72.20.10 Projektant brodskih mašina i uređaja - specijalista
72.20.15 Projektant za motore drumskih vozila - specijalista
72.20.16 Projektant za motore šinskih vozila - specijalista
72.20.17 Projektant za motore vazduhoplova - specijalista
72.20.18 Projektant za motore građevinskih i rudarskih mašina - specijalista
72.20.19 Projektant za brodske motore - specijalista
72.20.21 Projektant za putničke automobile - specijalista
72.20.22 Projektant za privredna drumska vozila - specijalista
72.20.25 Projektant šinskih vozila - specijalista
72.20.30 Projektant vazduhoplova - specijalista
72.20.35 Projektant za građevinske mašine - specijalista
72.20.36 Projektant za rudarske mašine - sepecijalista
72.20.37 Projektant za poljoprivredne mašine - specijalista
72.20.38 Projektant za kranove i dizalice - specijalista
72.20.39 Projektant za industrijsku mehanizaciju, liftove i žičare - specijalista
72.20.41 Projektant za tekstilne mašine - specijalista
72.20.42 Projektant za postrojenja prehrambene proizvodnje - specijalista
72.20.47 Projektant za postrojenja hemijske proizvodnje - specijalista
72.20.49 Projektant za metalurška postrojenja - specijalista
72.20.51 Projektant za birotehničke mašine - specijalista
72.20.52 Projektant za medicinsku i laboratorijsku opremu - specijalista
72.20.55 Projektant sistema mašinske automatike - specijalista
72.20.56 Projektant uređaja hidraulike i pneumatike - specijalista
72.20.61 Projektant termoenergetskih postrojenja - specijalista
72.20.63 Projektant gasoenergetskih i pneumoenergetskih postrojenja - specijalista
72.20.67 Projektant hidroenergetskih postrojenja - specijalista
72.20.71 Projektant termotehničkih postrojenja - specijalista
72.20.73 Projektant rashladnih uređaja - specijalista
72.20.75 Projektant hidrotehničkih postrojenja - specijalista
72.20.81 Istraživač projektovanja mašina i uređaja
72.20.84 Istraživač projektovanja saobraćajnih sredstava
72.20.87 Istraživač projektovanja energetskih mašina i postrojenja
80.20.00 Doktor tehničkih nauka za mašinske konstrukcije
80.20.81 Naučni istraživač projektovanja mašina i uređaja
80.20.84 Naučni istraživač projektovanja saobraćajnih sredstava
80.20.87 Naučni istraživač projektovanja energetskih mašina i postrojenja

21. Mašinski tehnolozi

40.21.00 Mašinski tehničar - tehnolog
40.21.05 Tehničar - tehnolog proizvodnje i održavanja alatnih mašina
40.21.10 Tehničar - tehnolog proizvodnje i održavanja brodskih mašina
40.21.15 Tehničar - tehnolog proizvodnje i održavanja motora sa unutrašnjim sagorevanjem
40.21.20 Tehničar - tehnolog proizvodnje i održavanja drumskih vozila
40.21.25 Tehničar - tehnolog proizvodnje i održavanja šinskih vozila
40.21.30 Tehničar - tehnolog proizvodnje i održavanja vazduhoplova
40.21.35 Tehničar - tehnolog proizvodnje i održavanja mašinske mehanizacije
40.21.40 Tehničar - tehnolog proizvodnje i održavanja procesnih mašina i postrojenja
40.21.50 Tehničar - tehnolog proizvodnje i održavanja mašina i uređaja precizne tehnike
40.21.56 Tehničar - tehnolog proizvodnje i održavanja uređaja hidraulike i pneumatike
40.21.60 Tehničar - tehnolog proizvodnje i održavanja energetskih mašina i postrojenja
40.21.71 Tehničar - tehnolog proizvodnje i održavanja termotehničkih mašina i postrojenja
40.21.73 Tehničar - tehnolog proizvodnje i održavanja rashladnih uređaja
40.21.75 Tehničar - tehnolog proizvodnje i održavanja hidrotehničkih mašina i postrojenja
50.21.00 Mašinski tehničar - tehnolog - specijalista
50.21.61 Tehničar za termoenergetska postrojenja - specijalista
50.21.69 Tehničar za mašine nuklearnog postrojenja - specijalista
50.21.81 Tehničar za ispitivanje mašina i uređaja - specijalista
50.21.84 Tehničar za ispitivanje saobraćajnih sredstava - specijalista
50.21.87 Tehničar za ispitivanje energetskih mašina i postrojenja - specijalista
61.21.00 Mašinski inženjer - tehnolog za proizvodno mašinstvo
61.21.05 Operativni tehnolog proizvodnje i održavanja alatnih mašina
61.21.10 Operativni tehnolog proizvodnje i održavanja brodskih mašina
61.21.15 Operativni tehnolog proizvodnje i održavanja motora sa unutrašnjim sagorevanjem
61.21.20 Operativni tehnolog proizvodnje i održavanja drumskih vozila
61.21.25 Operativni tehnolog proizvodnje i održavanja šinskih vozila
61.21.30 Operativni tehnolog proizvodnje i održavanja vazduhoplova
61.21.35 Operativni tehnolog proizvodnje i održavanja mašinske mehanizacije
61.21.40 Operativni tehnolog proizvodnje i održavanja procesnih mašina i postrojenja
61.21.50 Operativni tehnolog proizvodnje i održavanja mašina i uređaja precizne tehnike
61.21.56 Operativni tehnolog proizvodnje i održavanja uređaja hidraulike i pneumatike
61.21.60 Operativni tehnolog proizvodnje i održavanja energetskih mašina i postrojenja
61.21.71 Operativni tehnolog proizvodnje i održavanja termotehničkih mašina i postrojenja
61.21.73 Operativni tehnolog proizvodnje i održavanja rashladnih uređaja
61.21.75 Operativni tehnolog proizvodnje i održavanja hidrotehničkih mašina i postrojenja
61.21.76 Operativni tehnolog kontrole kvaliteta mašina i postrojenja
62.21.05 Operativni tehnolog proizvodnje i održavanja alatnih mašina - specijalista
62.21.10 Operativni tehnolog proizvodnje i održavanja brodskih mašina - specijalista
62.21.15 Operativni tehnolog proizvodnje i održavanja motora sa unutrašnjim sagorevanjem - specijalista
62.21.20 Operativni tehnolog proizvodnje i održavanja drumskih vozila - specijalista
62.21.25 Operativni tehnolog proizvodnje i održavanja šinskih vozila - specijalista
62.21.30 Operativni tehnolog proizvodnje i održavanja vazduhoplova - specijalista
62.21.35 Operativni tehnolog za proizvodnju i održavanje građevinske mehanizacije - specijalista
62.21.36 Operativni tehnolog za proizvodnju i održavanje rudarske mehanizacije - specijalista
62.21.37 Operativni tehnolog za proizvodnju i održavanje poljoprivredne mehanizacije - specijalista
62.21.38 Operativni tehnolog za proizvodnju i održavanje kranova i dizalica - specijalista
62.21.39 Operativni tehnolog za proizvodnju i održavanje industrijske mehanizacije, liftova i žičara - specijalista
62.21.41 Operativni tehnolog za proizvodnju i održavanje tekstilnih mašina - specijalista
62.21.42 Operativni tehnolog za proizvodnju i održavanje mašina i postrojenja prehrambene proizvodnje - specijalista
62.21.47 Operativni tehnolog za proizvodnju i održavanje mašina i postrojenja hemijske proizvodnje - specijalista
62.21.49 Operativni tehnolog za proizvodnju i održavanje metalurških postrojenja - specijalista
62.21.50 Operativni tehnolog proizvodnje i održavanja mašina i uređaja precizne tehnike - specijalista
62.21.56 Operativni tehnolog proizvodnje i održavanja uređaja hidraulike i pneumatike - specijalista
62.21.61 Operativni tehnolog za proizvodnju i održavanje termoenergetskih mašina i postrojenja - specijalista
62.21.63 Operativni tehnolog za proizvodnju i održavanje gasoenergetskih i pneumoenergetskih mašina i postrojenja - specijalista
62.21.67 Operativni tehnolog za proizvodnju i održavanje hidroenergetskih mašina i postrojenja - specijalista
62.21.71 Operativni tehnolog proizvodnje i održavanja termotehničkih mašina i postrojenja - specijalista
62.21.73 Operativni tehnolog proizvodnje i održavanja rashladnih uređaja - specijalista
62.21.75 Operativni tehnolog proizvodnje i održavanja hidrotehničkih mašina i postrojenja - specijalista
71.21.00 Diplomirani mašinski inženjer za proizvodno mašinstvo
71.21.05 Tehnolog proizvodnje i održavanja alatnih mašina
71.21.10 Tehnolog proizvodnje i održavanja brodskih mašina
71.21.15 Tehnolog proizvodnje i održavanja motora sa unutrašnjim sagorevanjem
71.21.20 Tehnolog proizvodnje i održavanja drumskih vozila
71.21.25 Tehnolog proizvodnje i održavanja šinskih vozila
71.21.30 Tehnolog proizvodnje i održavanja vazduhoplova
71.21.32 Inspektor za perfomanse i balans vazduhoplova
71.21.33 Inspektor za motorne sisteme i strukturu vazduhoplova
71.21.35 Tehnolog proizvodnje i održavanja mehanizacije
71.21.40 Tehnolog proizvodnje i održavanja procesnih mašina i postrojenja
71.21.50 Tehnolog proizvodnje i održavanja mašina i uređaja precizne tehnike
71.21.55 Tehnolog proizvodnje i održavanja mašinske automatike
71.21.56 Tehnolog proizvodnje i održavanja uređaja hidraulike i pneumatike
71.21.60 Tehnolog proizvodnje i održavanja energetskih mašina i postrojenja
71.21.71 Tehnolog proizvodnje i održavanja termotehničkih mašina i postrojenja
71.21.73 Tehnolog proizvodnje i održavanja rashladnih uređaja
71.21.75 Tehnolog proizvodnje i održavanja hidrotehničkih mašina i postrojenja
71.21.76 Tehnolog kontrole kvaliteta mašina i postrojenja
71.21.79 Inspektor energetskih i termotehničkih postrojenja
71.21.80 Projektant mašinskih inženjeringa
71.21.91 Organizator poslovanja u mašinogradnji
71.21.92 Organizator poslovanja u proizvodnji saobraćajnih sredstava
71.21.93 Organizator poslovanja u energetskom mašinstvu
72.21.00 Magistar tehničkih nauka za proizvodno mašinstvo
72.21.05 Tehnolog proizvodnje i održavanja alatnih mašina - specijalista
72.21.10 Tehnolog proizvodnje i održavanja brodskih mašina - specijalista
72.21.15 Tehnolog proizvodnje i održavanja motora sa unutrašnjim sagorevanjem - specijalista
72.21.20 Tehnolog proizvodnje i održavanja drumskih vozila - specijalista
72.21.25 Tehnolog proizvodnje i održavanja šinskih vozila - specijalista
72.21.30 Tehnolog proizvodnje i održavanja vazduhoplova - specijalista
72.21.31 Tehnolog za kontrolu kvaliteta vazduhoplova - specijalista
72.21.35 Tehnolog za proizvodnju i održavanje građevinskih mašina - specijalista
72.21.36 Tehnolog za proizvodnju i održavanje rudarskih mašina - specijalista
72.21.37 Tehnolog za proizvodnju i održavanje poljoprivrednih mašina - specijalista
72.21.38 Tehnolog za proizvodnju i održavanje kranova i dizalica - specijalista
72.21.41 Tehnolog za proizvodnju i održavanje tekstilnih mašina - specijalista
72.21.42 Tehnolog za proizvodnju i održavanje mašina i postrojenja prehrambene proizvodnje- specijalista
72.21.47 Tehnolog za proizvodnju i održavanje mašina i postrojenja hemijske proizvodnje - specijalista
72.21.49 Tehnolog za proizvodnju i održavanje metalurških postrojenja - specijalista
72.21.50 Tehnolog za proizvodnju i održavanje mašina i uređaja precizne tehnike - specijalista
72.21.55 Tehnolog za proizvodnju i održavanje uređaja mašinske automatike - specijalista
72.21.61 Tehnolog za proizvodnju i održavanje termoenergetskih mašina i postrojenja - specijalista
72.21.63 Tehnolog za proizvodnju i održavanje gasoenergetskih i pneumoenergetskih mašina i postrojenja- specijalista
72.21.67 Tehnolog za proizvodnju i održavanje hidroenergetskih mašina i postrojenja - specijalista
72.21.80 Projektant mašinskog inženjeringa - specijalista
72.21.81 Istraživač tehnologije mašinogradnje
72.21.84 Istraživač tehnologije proizvodnje saobraćajnih sredstava
72.21.87 Istraživač tehnologije energetskog mašinstva
80.21.00 Doktor tehničkih nauka za proizvodno mašinstvo
80.21.81 Naučni istraživač tehnologije mašinogradnje
80.21.84 Naučni istraživač tehnologije proizvodnje saobraćajnih sredstava
80.21.87 Naučni istraživač tehnologije energetskog mašinstva
80.21.91 Organizator poslovnog sistema u mašinogradnji
80.21.92 Organizator poslovnog sistema za proizvodnju saobraćajnih sredstava
80.21.93 Organizator energetskog poslovnog sistema

22. Mehaničari i mašinisti

10.22.01 Manipulant u održavanju mašina i postrojenja
20.22.00 Pomoćni - priučeni mehaničar, mašinista
20.22.01 Pomoćnik mehaničara
20.22.20 Pomoćnik automehaničara
20.22.24 Autoperač - podmazivač
20.22.62 Punilac boca tehničkim gasovima
20.22.64 Pomoćnik mašiniste gasne stanice
20.22.65 Pomoćnik mašiniste za kompresorske stanice
20.22.71 Ložač parnih kotlova
20.22.75 Pomoćnik mašiniste za hidrotehnička postrojenja
30.22.00 Mehaničar, mašinista, mašinbravar30.22.01 Mašinski mehaničar
30.22.05 Mehaničar za alatne mašine
30.22.10 Brodomehaničar
30.22.15 Motomehaničar
30.22.18 Mehaničar za artiljerijska oruđa
30.22.20 Automehaničar
30.22.23 Mehaničar za motocikle
30.22.24 Mehaničar za bicikle
30.22.25 Mehaničar za šinska vozila
30.22.30 Vazduhoplovni mehaničar
30.22.35 Mehaničar za građevinske mašine
30.22.36 Mehaničar za rudarske mašine
30.22.37 Mehaničar za poljoprivredne mašine
30.22.38 Mehaničar za lučku i pretovarnu mehanizaciju
30.22.41 Mehaničar za tekstilne mašine
30.22.42 Mehaničar za mašine prehrambene proizvodnje
30.22.43 Mehaničar za mašine duvanske proizvodnje
30.22.44 Mehaničar za grafičke mašine
30.22.45 Mehaničar za kožarske i obućarske mašine
30.22.46 Mehaničar za gumarske i plastičarske mašine
30.22.47 Mehaničar za mašine hemijske proizvodnje
30.22.48 Mehaničar za mašine za preradu nemetalnih materijala
30.22.49 Mehaničar za metalurška postrojenja
30.22.50 Precizni mehaničar
30.22.51 Mehaničar za birotehničke mašine
30.22.52 Mehaničar za medicinsku i laboratorijsku opremu
30.22.53 Časovničar
30.22.54 Mehaničar za mašine za šivenje
30.22.55 Mehaničar za uređaje za merenje i regulaciju
30.22.56 Mehaničar za uređaje hidraulike i pneumatike
30.22.61 Mašinista termoenergetskih postrojenja
30.22.63 Mašinista gasoenergetskih i pneumoenergetskih postrojenja
30.22.64 Mašinista gasne stanice
30.22.65 Mašinista kompresorske stanice
30.22.67 Mašinista hidroenergetskih postrojenja
30.22.68 Mehaničar za ložišne i dimovodne uređaje
30.22.71 Mašinista za parne kotlove
30.22.73 Mehaničar za rashladne uređaje
30.22.75 Mašinista za hidrotehnička postrojenja
40.22.00 Mašinski tehničar - tehnolog održavanja mašina
40.22.01 Servisni mašinski mehaničar
40.22.05 Servisni mehaničar za alatne mašine
40.22.10 Servisni brodomehaničar
40.22.15 Servisni motomehaničar
40.22.19 Aviooružar
40.22.20 Servisni automehaničar
40.22.25 Servisni mehaničar za šinska vozila
40.22.30 Servisni vazduhoplovni mehaničar
40.22.35 Servisni mehaničar za građevinske mašine
40.22.36 Servisni mehaničar za rudarske mašine
40.22.37 Servisni mehaničar za poljoprivredne mašine
40.22.38 Servisni mehaničar za lučku i pretovarnu mehanizaciju
40.22.41 Servisni mehaničar za tekstilne mašine
40.22.42 Servisni mehaničar za mašine prehrambene proizvodnje
40.22.43 Servisni mehaničar za mašine duvanske proizvodnje
40.22.44 Servisni mehaničar za grafičke mašine
40.22.45 Servisni mehaničar za kožarske i obućarske mašine
40.22.46 Servisni mehaničar za gumarske i plastičarske mašine
40.22.47 Servisni mehaničar za mašine hemijske proizvodnje
40.22.48 Servisni mehaničar za mašine za preradu nemetala
40.22.49 Servisni mehaničar za metalurška postrojenja
40.22.50 Servisni precizni mehaničar
40.22.51 Servisni mehaničar za birotehničke mašine
40.22.52 Servisni mehaničar za medicinsku i laboratorijsku opremu
40.22.53 Servisni časovničar
40.22.54 Servisni mehaničar za mašine za šivenje
40.22.55 Servisni mehaničar za uređaje za merenje i regulaciju
40.22.56 Servisni mehaničar za uređaje hidraulike i pneumatike
40.22.61 Mehaničar za termoenergetska postrojenja
40.22.63 Mehaničar za gasoenergetska i pneumoenergetska postrojenja
40.22.67 Mehaničar za hidroenergetska postrojenja
40.22.69 Mehaničar za mašinske uređaje nuklearnih postrojenja
40.22.71 Mehaničar za termotehnička postrojenja
40.22.73 Servisni mehaničar za rashladne uređaje
40.22.75 Mehaničar za hidrotehnička postrojenja
50.22.00 Mehaničar, mašinista, mašinbravar - specijalista
50.22.05 Mehaničar za alatne mašine - specijalista
50.22.10 Brodomehaničar - specijalista
50.22.15 Motomehaničar - specijalista
50.22.18 Mehaničar za artiljerijska oruđa - specijalista
50.22.21 Automehaničar za putnička vozila - specijalista
50.22.22 Automehaničar za privredna vozila - specijalista
50.22.26 Mehaničar šinskih vozila za motore i agregate - specijalista
50.22.27 Mehaničar šinskih vozila za uređaje i mehanizme - specijalista
50.22.31 Vazduhoplovni mehaničar za motorne sisteme - specijalista
50.22.32 Vazduhoplovni mehaničar za strukture - specijalista
50.22.33 Vazduhoplovni mehaničar za tehničku kontrolu - specijalista
50.22.35 Mehaničar za građevinske mašine - specijalista
50.22.36 Mehaničar za rudarske mašine - specijalista
50.22.37 Mehaničar za poljoprivredne mašine - specijalista
50.22.38 Mehaničar za lučku i pretovarnu mehanizaciju - specijalista
50.22.41 Mehaničar za tekstilne mašine - specijalista
50.22.42 Mehaničar za mašine prehrambene proizvodnje - specijalista
50.22.43 Mehaničar za mašine duvanske proizvodnje - specijalista
50.22.44 Mehaničar za grafičke mašine - specijalista
50.22.45 Mehaničar za kožarske i obućarske mašine - specijalista
50.22.46 Mehaničar za gumarske i plastičarske mašine - specijalista
50.22.47 Mehaničar za mašine hemijske proizvodnje - specijalista
50.22.48 Mehaničar za mašine za preradu nemetala - specijalista
50.22.49 Mehaničar za metalurška postrojenja - specijalista
50.22.50 Precizni mehaničar - specijalista
50.22.51 Mehaničar za birotehničke mašine - specijalista
50.22.52 Mehaničar za medicinsku i laboratorijsku opremu - specijalista
50.22.53 Časovničar - specijalista
50.22.54 Mehaničar za mašine za šivenje - specijalista
50.22.55 Mehaničar za uređaje za merenje i regulaciju - specijalista
50.22.56 Mehaničar za uređaje hidraulike i pneumatike - specijalista
50.22.61 Mehaničar za termoenergetska postrojenja - specijalista
50.22.63 Mehaničar za gasoenergetska i pneumoenergetska postrojenja - specijalista
50.22.64 Mašinista gasne stanice - specijalista
50.22.65 Mašinista kompresorske stanice - specijalista
50.22.67 Mehaničar za hidroenergetska postrojenja - specijalista
50.22.68 Mehaničar za ložišne i dimovodne uređaje - specijalista
50.22.69 Mehaničar za mašinske uređaje nuklearnih postrojenja - specijalista
50.22.71 Mehaničar za termotehnička postrojenja - specijalista
50.22.73 Mehaničar za rashladne uređaje - specijalista
50.22.75 Mehaničar za hidrotehnička postrojenja - specijalista