Get Adobe Flash player

Šifarnik posebnih znanja

Šifarnik posebnih znanja i veština

I POLJOPRIVREDA, PROIZVODNJA I PRERADA HRANE

01.01 Kurs za protivgradnog raketaša

IV MAŠINSTVO I OBRADA METALA

18.01 Atest za zavarivanje (iskazano po DIN-u 8560)

X SAOBRAĆAJ

56.01 Vozački ispit za "A" kategoriju
56.02 Vozački ispit za "B" kategoriju
56.03 Vozački ispit za "C" kategoriju
56.04 Vozački ispit za "D" kategoriju
56.05 Vozački ispit za "E" kategoriju
58.01 Kurs za vožnju čamca
59.01 Kurs za padobranca
60.01 Kurs za radioamatera
60.02 Kurs za radiotelegrafistu
60.03 Kurs za radioteleprinteristu
60.04 Kurs za teleprinteristu

XI TRGOVINA, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM

64.01 Kurs za rad u spoljnoj trgovini
65.01 Kurs za rukovanje životnim namirnicama
65.02 Kurs za turističkog vodiča
65.03 Kurs za turističkog animatora

XII EKONOMIJA, PRAVO I ADMINISTRACIJA

66.01 Kurs za menadžere
67.01 Kurs za knjigovodstvene poslove u preduzeću
67.02 Kurs za računovođu
68.01 Pravosudni ispit
68.02 Ispit za sudskog tumača
69.01 Kurs za operatera na računaru
69.02 Kurs za operatera na mikrofilmu
69.03 Kurs za operatera na KOM-u
69.04 Kurs za operativni sistem DOS
69.05 Kurs za operativni sistem UNIX
69.06 Kurs za operativni sistem HVS 6
69.07 Kurs za programski jezik COBOL
69.08 Kurs za programski jezik FORTRAN
69.09 Kurs za programski jezik PASCAL
69.10 Kurs za programski jezik C
69.11 Kurs za programski jezik C+
69.12 Kurs za programski jezik C++
69.13 Kurs za programski jezik PL - I
69.14 Kurs za programski jezik ASEMBLER
69.15 Kurs za Windows 95
69.16 Kurs za MS Access
69.17 Kurs za MS Excel (Spread Sheet)
69.18 Kurs za MS Power point
69.19 Kurs za MS Word za Windows
69.20 Kurs za Corel graphics
69.21 Kurs za Visuel basic
69.22 Kurs za Oracle
69.23 Kurs za QNX
69.24 Kurs za Zim
69.25 Kurs informatike za menadžera poslovnog sistema
69.26 Kurs za aplikativne programere
69.27 Kurs za kompjutersku animaciju
69.28 Kurs za Internet
69.29 Kurs za Windows NT
69.30 Kurs za operativni sistem na IBM-ovim računarima
69.31 Kurs za bazu podataka - DBASE
69.32 Kurs za tekst editor Wordstar
69.33 Kurs za tekst editor Wordperfect
69.34 Kurs za tekst editor AMI - PRO
69.35 Kurs za tekst editor Chi Writer
69.36 Kurs za LOTUS (Spread Sheet)
69.37 Kurs za AUTOCAD
71.01 Kurs za daktilografa
71.02 Daktilograf II klase
71.03 Daktilograf I - b klase
71.04 Daktilograf I - a klase
71.05 Kurs za stenografa
71.06 Kurs za debatnog stenografa
71.07 Kurs za stenodaktilografa
71.08 Kurs za poslovnog sekretara
72.01 Dozvola za nošenje oružje
72.02 Kurs za ispitanog vatrogasca
72.03 Kurs za telohranitelja

XIII VASPITANJE I OBRAZOVANJE

77.01 Kurs za instruktora vožnje

XIV DRUŠTVENO-HUMANISTIČKO PODRUČJE

82.01 Seminar za racionalno-emocionalnu psihološku terapiju
82.02 Seminar za geštalt psihološku terapiju
82.03 Seminar za porodičnu psihološku terapiju
82.04 Seminar za transakcionu psihološku terapiju
82.05 Seminar za bihejvioralnu psihološku terapiju
82.06 Psihološki seminar o poslovnom ponašanju i komunikacijama
82.07 Psihološki seminar o veštinama komuniciranja (radionice)
82.08 Seminar za forenzičke psihologije
82.09 Seminar za radix psihološku terapiju
82.10 Seminar za psihoanalitičku terapiju

XVI KULTURA, UMETNOST I JAVNO INFORMISANJE

85.01 Kurs za aranžiranje cveća i ikebanu
86.01 Kurs za manekena
86.02 Kurs za fotomodela
86.03 Kurs za pirotehničara
86.04 Kurs glume
86.05 Kurs za plesnog igrača
86.06 Kurs za učitelja plesa
86.07 Kurs za koreografa
87.01 Kurs za fotoreportera
87.02 Kurs za kamermana
87.03 Kurs za novinara
87.04 Kurs za spikera
87.05 Kurs za tehničkog urednika novina i časopisa
87.06 Kurs za public relations

88.01 Srpski - početni nivo
88.02 Srpski - srednji nivo
88.03 Srpski - viši ili konverzacijski nivo
88.04 Slovenački - početni nivo
88.05 Slovenački - srednji nivo
88.06 Slovenački - viši ili konverzacijski nivo
88.07 Makedonski - početni nivo
88.08 Makedonski - srednji nivo
88.09 Makedonski - viši ili konverzacijski nivo
88.10 Rusinski - početni nivo
88.11 Rusinski - srednji nivo
88.12 Rusinski - viši ili konverzacijski nivo
88.13 Mađarski - početni nivo
88.14 Mađarski - srednji nivo
88.15 Mađarski - viši ili konverzacijski nivo
88.16 Rumunski - početni nivo
88.17 Rumunski - srednji nivo
88.18 Rumunski - viši ili konverzacijski nivo
88.19 Bugarski - početni nivo
88.20 Bugarski - srednji nivo
88.21 Bugarski - viši ili konverzacijski nivo
88.22 Grčki - početni nivo
88.23 Grčki - srednji nivo
88.24 Grčki - viši ili konverzacijski nivo
88.25 Albanski - početni nivo
88.26 Albanski - srednji nivo
88.27 Albanski - viši ili konverzacijski nivo
88.28 Turski - početni nivo
88.29 Turski - srednji nivo
88.30 Turski - viši ili konverzacijski nivo
88.31 Engleski - početni nivo
88.32 Engleski - srednji nivo
88.33 Engleski - viši ili konverzacijski nivo
88.34 Nemački - početni nivo
88.35 Nemački - srednji nivo
88.36 Nemački - viši ili konverzacijski nivo
88.37 Francuski - početni nivo
88.38 Francuski - srednji nivo
88.39 Francuski - viši ili konverzacijski nivo
88.40 Italijanski - početni nivo
88.41 Italijanski - srednji nivo
88.42 Italijanski - viši ili konverzacijski nivo
88.43 Španski - početni nivo
88.44 Španski - srednji nivo
88.45 Španski - viši ili konverzacijski nivo
88.46 Portugalski - početni nivo
88.47 Portugalski - srednji nivo
88.48 Portugalski - viši ili konverzacijski nivo
88.49 Ruski - početni nivo
88.50 Ruski - srednji nivo
88.51 Ruski - viši ili konverzacijski nivo
88.52 Poljski - početni nivo
88.53 Poljski - srednji nivo
88.54 Poljski - viši ili konverzacijski nivo
88.55 Češki - početni nivo
88.56 Češki - srednji nivo
88.57 Češki - viši ili konverzacijski nivo
88.58 Slovački - početni nivo
88.59 Slovački - srednji nivo
88.60 Slovački - viši ili konverzacijski nivo
88.61 Arapski - početni nivo
88.62 Arapski - srednji nivo
88.63 Arapski - viši ili konverzacijski nivo
88.64 Kineski - početni nivo
88.65 Kineski - srednji nivo
88.66 Kineski - viši ili konverzacijski nivo
88.67 Japanski - početni nivo
88.68 Japanski - srednji nivo
88.69 Japanski - viši ili konverzacijski nivo
88.70 Grupa skandinavskih jezika - početni nivo
88.71 Grupa skandinavskih jezika - srednji nivo
88.72 Grupa skandinavskih jezika - viši ili konverzacijski nivo
88.73 Indonežanski - početni nivo
88.74 Indonežanski - srednji nivo
88.75 Indonežanski - viši ili konverzacijski nivo
88.76 Hebrejski - početni nivo
88.77 Hebrejski - srednji nivo
88.78 Hebrejski - viši ili konverzacijski nivo
88.79 Ostali slovenski jezici
88.80 Ostali jezici
88.97 Kurs za prevodioca
88.98 Kurs za simultanog prevodioca
88.99 Kurs za konsekutivnog prevodioca

XVII ZDRAVSTVO, FARMACIJA I SOCIJALNA ZAŠTITA

90.01 Kurs za akupunkturu
90.02. Kurs urgentne medicine
90.03. Kurs ultrazvuka
90.04. Kurs socijalne pedijatrije

XVIII FIZIČKA KULTURA I SPORT

94.01 Kurs za gorsku službu spašavanja
94.02 Kurs za jamskog spasioca
94.03 Kurs za instruktora za obuku neplivača
94.04 Kurs za ronioca
94.05 Kurs za spasioca davljenika
94.06 Kurs za obuku skijanja
95.01 Kurs za teniskog trenera
95.02 Kurs borilačkih veština

XIX OSTALO

99.01 Kurs za vodiča pasa
99.02 Kurs za uvođenje i kontrolu kvaliteta po ISO 9000 standardu
99.03 Stručni ispit