Get Adobe Flash player

Zdravstvo

Dokumentacija potrebna za utvrđivanje svojstva osiguranika

Preduzetnici

1. Fotokopija lične karte (lična karta na uvid)
2. Akt o registraciji samostalne delatnosti odnosno akt o upisu u registar nadležnog organa, odnosno potvrda odgovarajućeg udruženja
3. Fotokopija odjave sa prethodnog osiguranja

Za overu: Uverenje poreske uprave o plaćenom doprinosu za zdravstveno osiguranje

Period overe: -Na rok od šest meseci

Lica koja su osnivači, članovi odnosno akcionari privrednih društava koji u njima nisu zasnovali radni odnos ili obavljaju određene poslove

1. Fotokopija lične karte (lična karta na uvid)
2. Akt o upisu u registar nadležnog organa i akt o obavljanju poslovodnih ovlašćenja i poslova upravljanja
3. Fotokopija odjave sa prethodnog osiguranja
4. Prijava na zdravstveno osiguranje

Period overe: - Na rok od šest meseci

Poljoprivrednici

1. Fotokopija lične karte (lična karta na uvid)
2. Legitimacija nosioca poljoprivrednog gazdinstva izdata od strane nadležnog organa ili rešenje o utvrđivanju
poreza na katastarski prihod ili ugovor o davanju odnosno uzimanju u zakup poljoprivrednog zemljišta ili
ugovor o ustupanju poljoprivrednog zemljišta ili potvrda o prijavi fondu PIO osiguranja poljoprivrednika ili
lična izjava
3. Stara zdravstvena knjižica

Period overe: - Na rok od 6 meseci

Lica u radnom odnosu, odnosno zaposlena u privrednom društvu, drugom pravnom licu, državnom organu, organu lokalne samouprave i autonomne pokrajine

1. Kopija ugovora o radu
2. Radna knjižica na uvid
3. Prijava na zdravstveno osiguranje
4. Fotokopija odjave sa prethodnog osiguranja

Period overe: - Na rok od šest meseci, odnosno na rok trajanja ugovora o radu, ako je taj rok kraći od šest
meseci.

Članovi porodice osiguranika, koji su osigurani po članu 24. Zakona o zdravstvenom osiguranju

1. Fotokopija lične karte (lična karta na uvid)
2. Izvod iz matične knjige venčanih (za bračnog druga)
3. Izvod iz matične knjige rođenih (za dete)
4. Uverenje o redovnom školovanju (srednjoškolac, student)
5. Iskaz dva svedoka overen kod nadležnog organa da nema bračnih smetnji u smislu zakona kojim se uređuju
porodični odnosi, kao i da vanbračna zajednica traje duže od dve godine (za vanbračnog partnera)

Period overe: Na rok koji je propisan za overu zdravstvene knjižice nosioca osiguranja, a za srednjoškolce i
studente najkasnije do kraja školske godine